Print this chapterPrint this chapter

Kommunikasjonsferdigheter - innlærer

1. Introduksjon til kommunikasjonsferdigheter

Kommunikasjon handler om å bruke språk i ulike situasjoner og i forskjellige sammenhenger, til ulike målgrupper, og i forskjellige språkstiler. Kommunikasjon innebærer også å bygge relasjoner og å formidle et bestemt budskap. Kommunikasjon omfatter å lytte, tale, lese, skrive og bruke digitale verktøy. Hovedmålet er å bli forstått og forstå hva som blir sagt og/eller skrevet. Denne modulen er organisert i emner som presenterer strategier for veiledere for hvordan å utvikle kommunikasjonsevner, og er etterfulgt av underemner som presenterer hvordan innlærere kan utvikle disse ferdighetene.

Innholdet er delt inn i lese, skrive, lytte, tale og digitale verktøy. (linker til de forskjellige delene)

Det anbefales at innlæreren begynner med egenvurdering av sin generelle kommunikasjonskompetanse for å få oversikt over mulige utfordringer. (link til egenvurdering)