Ten element jest krótkim opisem kursu, jest jego podsumowaniem.