Kommunikasjonsferdigheter - veileder

4. Lytte og tale

Å lytte og tale er nært forbundet. Det handler om muntlig kommunikasjon, eller bruk av muntlig språk. Å lytte og tale er på den ene siden karakteristiske for spontan språkbruk. Det kan imidlertid også kreve formell og forberedt bruk av språk. På arbeidsplasser er både uformell, spontan og formell muntlig kommunikasjon en del av det daglige arbeidet.

Egenvurdering: Utfør egenvurdering til målgruppe / innlærer om kompetanse i å lytte og tale (linker til innlærerens egenvurdering).

Formål med å lytte og tale er å:

  • være oppmerksom på og tilpasse kommunikasjonen til den kommunikative konteksten og situasjonen
  • tilpasse språkbruk til mottaker
  • utvikle evne til å snakke eller lage presentasjoner på møter og formelle sammenkomster
  • lære strategier for å snakke spontant
  • lære strategier for turtaking i diskusjoner og samtaler
  • bruke samtale for å fremme egne og andres interesser
  • opprettholde fokus og konsentrasjon når du lytter til andre
  • være oppmerksom på å lytte for å forstå


Være bevisst og forberedt: Å bruke språk muntlig på arbeidsplasser betyr ofte å være forberedt og være bevisst på hvordan man skal snakke. Presentasjon på møter eller i formelle situasjoner krever bevissthet og forberedelse av språkbruk generelt. Å være oppmerksom på hvem man snakker til, formålet med å snakke og innholdet, er svært viktig.

Ulike stiler og måter å kommunisere på: talemåten må tilpasses kommunikasjonsformer: dialog eller monolog, korte instruksjoner, informasjon, spørsmål eller diskusjoner. Hver form krever på sett og vis forskjellige stiler og uttrykk. Å kunne kommunisere muntlig forutsetter også evne til å kommunisere fleksibelt og effektivt i både kjente og ukjente situasjoner.

Høflighet og klarhet: muntlig kommunikasjon krever også høflighet og klarhet i valg av hensikt, ord og uttrykk for å unngå misforståelse.

Lytte: Muntlig kommunikasjon innebærer også å lytte, motta og svare på meldinger, informasjon eller instruksjoner fra kolleger, ledere, kunder, pasienter eller pårørende. Lær hvordan du unngår misforståelser og upassende tale av noe slag.


Aktivitet 1:

La innlærerne studere disse videoene, og analysere måten å snakke på eller kommunisere mellom personer relatert til stil, målgruppe, uttrykk generelt (LINKER: eksempler på ulike videoer fra catering og helsetjenester). Gi en vurdering.

Aktivitet 2:

La innlærerne studere en video relatert til arbeid, hvor to eller flere personer kommuniserer - men uten lyd. Spør innlærerne om å skrive ned kommunikasjonsfrasene / uttalene på den måten de tror det burde være. Sammenlign med en kollega.

Aktivitet 3:

Få innlærerne til å revurdere sin siste muntlige kommunikasjon med en kollega, en kunde, en pasient, osv. Spør dem om de kunne gjøre dette på en bedre måte, og hvordan.