Kommunikasjonsferdigheter - innlærer

4. Lytte og tale

Å lytte og tale er nært forbundet. Muntlig kommunikasjon omfatter kompetanse til å kunne lytte nøye og respektfullt til andre og bevissthet om egen språkbruk i henhold til målgruppe, formål og innhold. Muntlig kommunikasjon på jobb inkluderer bruk av både dagligdags språk og fagspråk. Å være bevisst sine egne talemåter og holdninger når man lytter til andre, er viktig kommunikasjonskompetanse i arbeidslivet. Å lytte og tale indikerer spesifikke kompetanser som å kunne:

  • være oppmerksom på og tilpasse kommunikasjonen til den kommunikative konteksten og situasjonen
  • tilpasse språkbruk til mottaker
  • utvikle evne til å snakke eller lage presentasjoner på møter og formelle sammenkomster
  • lære strategier for å snakke spontant
  • lære strategier for turtaking i diskusjoner og samtaler
  • bruke samtale for å fremme egne og andres interesser
  • opprettholde fokus og konsentrasjon når du lytter til andre
  • være oppmerksom på å lytte for å forstå


Svar på følgende spørsmål så ærlig og presist som mulig med JA eller NEI:

SPØRSMÅL OM SELVBEVISSTHET

JA

NEI

Endrer du måten du snakker på med ulike målgrupper?

 

 

Er du klar over om du fremstår som høflig og forståelig?

 

 

Er du klar over passende ord og uttrykk?

 

 

Er du trygg nok til å ytre dine egne standpunkter og meninger?

 

 

Lytter du til dine medarbeideres standpunkter / meninger?

 

 

Gir du tilbakemeldinger til kolleger?

 

 

Er du i stand til å gi kritiske tilbakemeldinger?

 

 

Er du i stand til å motta kritiske tilbakemeldinger fra medarbeidere, og deretter endre holdninger eller væremåte?

 

 

Spør du medarbeidere eller andre om forklaring eller utdyping?

 

 

Er du trygg på diskusjoner, erfarings- og kunnskapsutvekslinger med kolleger?