Kommunikasjonsferdigheter - innlærer

5. Digitale verktøy

Digitale verktøy krever digitale ferdigheter, og handler om å kunne bruke sosiale medier, smarttelefon, APP, Internett og digitale ressurser effektivt og ansvarlig, for å løse praktiske oppgaver, finne og behandle informasjon, designe digitale produkter og formidle innhold. Alle arbeidsplasser krever av sine ansatte evne til å forholde seg til og bruke digital informasjon. Det er også nødvendig å ha digitale ferdigheter for å kunne forholde seg aktivt til digital informasjon og bruke denne informasjonen i nye situasjoner og omgivelser. 

Evaluate your own experiences and competences in use of digital tools by answering YESor NOin the scheme below:

Experiences and competence in use of digital tools

YES

NO

Are digital tools and technology implemented in your daily working tasks?

 

 

Are you confident by using digital tools?

 

 

Do you seek information in different internet sources?

 

 

Do you use email?

 

 

Do you use smartphone and APPs? 

 

 

Do you write different texts by using digital tools?

 

 

Can you make presentations (power point) to fellow workers (or others) by digital tool?

 

 

Can you design and be creative in different ways when using digital tools for communication?

 

 

Do you know basic rules for digital interaction?

 

 

Do you know ethical rules and rules for personal protection on Internet and social media?

 

 


Describe in a few sentences both you challenges by using digital tools and your wishes to develop your competence in using digital tools.