Kommunikasjonsferdigheter - innlærer

2. Lese

Å lese betyr å skape mening fra tekst på papir eller skjerm. Å lese innebærer ikke bare en teknisk evne til å lese, men også å oppfatte meningen med teksten. Det betyr også å forstå, reflektere og reflektere kritisk. Kompetanse i lesingstekster indikerer også å forstå tekster i vid forstand, ikke bare verbale tekster, men også illustrasjoner, grafer, symboler og andre modaliteter og funksjoner i disse uttrykksmåtene.

På arbeidsplasser er lesekompetanse viktig av ulike årsaker. Du må kunne:

  • lese tekster på skjerm og papir kritisk og på en selvstendig måte
  • stille spørsmål og snakke om innholdet i tekster
  • søke informasjon av forskjellige slag
  • være kjent med nye rutiner eller arbeidsoppgaver
  • forstå daglige meldinger fra kolleger og leder
  • forstå formålet med en tekst
  • forstå komplekse setninger og vanskelige ord og uttrykk
  • bruke ulike lesestrategier som er relevante for teksttyper og formål

Profesjonelle tekster på arbeidsplasser er ofte overfylt med informasjon. Å lese betyr å forstå og avkode innholdet. En måte å kontrollere din egen forståelse på, er å overføre og formidle innholdet i teksten til en annen person. (Du kan velge en tekst fra arbeidsplassen som et eksempel.) Kanskje vil dette konkretisere utfordringer av forskjellige slag. Kan du i noen få setninger eller ord beskrive hvilke utfordringer du har når du leser en profesjonell tekst? Noen søkeord kan trolig hjelpe deg i dine refleksjoner (viktig informasjon, ord / ordforråd, setninger). Prøv å reflektere over hva og hvorfor på en så konkret måte som mulig.

Du kan jobbe videre med dine lesekompetanser HER