Kulturbevissthet

1. Introduksjon til kulturbevissthet

Å være kulturbevisst innebærer en evne til å kommunisere effektivt og hensiktsmessig i interkulturelle situasjoner basert på ens interkulturelle kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Det innebærer med andre ord kunnskap om andre, kunnskap om seg selv, ferdigheter til å tolke og forholde seg til annerledeshet og mangfold, ferdigheter til å oppdage og / eller samhandle, verdsette andres verdier, tro og oppførsel, og sist men ikke minst å relativisere seg selv.

La innlærerne starte med egenevaluering av sin kulturelle bevissthet og generelle kulturforståelse for å få oversikt over sine mulige utfordringer, HER (Link til egenevaluering)